Spedycja towarów

Oferujemy Państwu usługę organizacji procesu transportowego, począwszy od wysłania lub odebrania przesyłki, zorganizowania całości lub części procesu jej przemieszczania oraz innych czynności związanych z obsługą towaru i jego przemieszczaniem.

Podstawowe zalety współpracy z naszą firmą w zakresie spedycji:

 • udzielamy porad w zakresie przygotowania kontraktu do wykonania
 • pomagamy w przygotowaniu towaru do wysyłki (w szczególności pod kątem wymagań dla określonego środka transportu z uwzględnieniem jego ładowności, maksymalnego dopuszczalnego obciążenia itp.)
 • wybieramy najkorzystniejszy środek transportu
 • dostarczamy środki pomocnicze (np. kontenery, palety, opakowania)
 • zawieramy umowy przewozu i konwojowania transportu
 • zawieramy umowy przeładunku(załadunek, wyładunek, składowanie),
 • sporządzamy dokumenty przewozowe
 • ubezpieczamy przesyłki
 • odbieramy towary od zleceniodawcy
 • dokonujemy odprawy celnej (lub zgłaszamy towar do innej wymaganej kontroli urzędowej)
 • przekazujemy produkty odbiorcy
 • organizujemy czynności dodatkowe (liczenie, mierzenie, kontrola jakości),
 • regulujemy należności z tytułu kosztów przewozu oraz innych czynności i usług wykonywanych w związku z transportem
 • magazynujemy towary we własnych pomieszczeniach.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

MASZ WYSYŁKĘ?

Zapoznaj się z naszą ofertą

AKTUALNOŚCI

Z życia firmy